Szkolenia dla serwisów

  • Kod: szkol-koscian

tachografy analogowe, cyfrowe, ograniczniki prędkości

NAPRAWA I INSTALACJA TACHOGRAFÓW ANALOGOWYCH - SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE/UTRWALAJĄCE

Osoby wykonujące w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności naprawy lub instalacji tachografów powinny posiadać wiedzę w tym zakresie (Rozporządzenie Rady Ministrów Nr 1392 z 2.10.2001). Osoby te są zobowiązane raz na 3 lata uczestniczyć w odpowiednich szkoleniach.

Firma MATT jako producent urządzeń do serwisowania i legalizacji wszystkich typów tachografów, przeprowadza okresowe szkolenia w zakresie budowy i funkcjonowania oraz napraw i instalacji tachografów.
Certyfikaty wystawione przez naszą firmę, po ukończeniu takiego szkolenia, są honorowane przez Główny Urząd Miar w Warszawie i są jednym z elementów niezbędnych do wykonywania usług instalacji i serwisowania tachografów.

Czas trwania: 1 dzień

 

SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU Z TACHOGRAFÓW CYFROWYCH

Pracownicy firmy MATT jako pierwsi w Polsce zdali egzamin na technika warsztatu tachografów, który został przeprowadzony w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie. Korzystając z naszego doświadczenia, oferujemy Państwu pomoc w zdobyciu uprawnień i wiedzy w dziedzinie tachografów cyfrowych w postaci szkolenia przygotowującego do egzaminu w Głównym Urzędzie Miar na technika warsztatu tachografów cyfrowych. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom aktualnych i kompetentnych informacji z zakresu obsługi, instalacji i kalibracji tachografów cyfrowych. Szkolenie obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, które prowadzone są z wykorzystaniem zestawów szkoleniowych wyposażonych w tachografy firm: EFAS, SIEMENS, STONERIDGE i ACTIA. Pobieranie danych realizowane jest przy użyciu urządzeń serii TachoDrive.

Szkolenia prowadzimy od 2005 roku. Dotychczas przeszkolonych zostało kilkaset osób. W szkoleniach brali również udział pracownicy m.in. Policji i Straży Pożarnej. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe: rozporządzenia krajowe, wybrane fragmenty rozporządzenia 1360/2002 oraz przykłady wydruków z tachografów.

Czas trwania: 2 dni

 

MONTAŻ I KALIBRACJA OGRANICZNIKÓW

Firma MATT dzięki uzyskaniu odpowiednich uprawnień nadanych przez producenta ograniczników prędkości, firmę GROENEVELD oraz ELSON, prowadzi szkolenia w zakresie instalacji oraz kalibracji ograniczników*.

Szkolenia to jeden z elementów naszej kompleksowej oferty w tym zakresie.
Pozostałe to:

  • dystrybucja wytwarzanych zgodnie z normami jakości ISO 9000 ograniczników elektro-mechanicznych (typ EFA), elektronicznych (typ EG) oraz ograniczników przeznaczonych do wózków widłowych
  • sprzedaż i produkcja urządzeń diagnostyczno-kalibrujących do ograniczników prędkości

Udział w szkoleniu pozwala Państwu uzyskać status Partner MATT, który to uprawnia m.in. do otrzymania:

  • certyfikatu na montaż, kalibrację i dystrybucję ograniczników prędkości marki GROENEVELD i ELSON,
  • materiałów szkoleniowych,
  • możliwość korzystania ze wsparcia technicznego,
  • wyłączności działania na uzgodnionym obszarze,
  • miejsca na oficjalnej liście dystrybutorów ograniczników prędkości GROENEVELD i ELSON.

*PRAWO O RUCHU DROGOWYM - WARUNKI TECHNICZNE POJAZDÓW.
Od dnia 01.01.2004 autobus o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 10t, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12t, powinien być wyposażony w homologowany ogranicznik prędkości, montowany przez producenta lub jednostkę przez niego uprawnioną.

 

OBSŁUGA URZĄDZEŃ KONTROLNO-POMIAROWYCH

W naszej firmie możecie Państwo odbyć szkolenia w zakresie obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych, ich współpracy z tachografami i wykonywaniu przy ich pomocy pomiarów i symulacji. Podczas szkolenia omawiane są sprawy teoretyczne (niezbędna informacja o przepisach, budowie itp.) jak też prowadzony jest trening praktyczny.
W zależności od potrzeb, prowadzimy szkolenia na urządzeniach typu: UTP-10, IPG-10, STP-1V oraz innych wykorzystywanych przy serwisowaniu i legalizacji tachografów.

Bliższe informacje uzyskacie Państwo dzwoniąc do sekretariatu firmy MATT.