- konserwacja / dozór UDT

- konserwacja / dozór UDT

Konserwacja urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz badanie kontrolne z udziałem urzędnika UDT wraz z wydaniem decyzji: HDS, hakowce, bramowce, windy/podesty