TACHOMATT Yellow Max

 • szt.
 • Cena brutto: 6 150,00 zł 5 000,00 zł

Analiza danych z tachografów analogowych i cyfrowych. Licencja na nieograniczoną ilość pojazdów.

TACHOMATT Yellow jest nowoczesnym programem komputerowym umożliwiającym przechowywanie i analizę danych zarówno analogowych jak i cyfrowych.
Na podstawie wprowadzonych danych oraz obowiązujących przepisów prawnych program dokonuje analizy czasu pracy kierowców i związanych z tym naruszeń.
Możliwa jest rozbudowana graficzna analiza zgromadzonych danych oraz wydruk szeregu raportów.
Algorytm zastosowany w programie bazuje na Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.
Zakupiona licencja zależnie od potrzeb może obejmować wybraną liczbę pojazdów oraz moduły (analogowy, cyfrowy lub oba jednocześnie).
Wraz z pełną wersją programu klient otrzymuje czytnik kart, który jest jednocześnie kluczem sprzętowym.
Tysiące użytkowników w całej Europie doceniło już zalety programu TACHOMATT Yellow.

 

Główne zalety:

 • Zgodność z aktualnymi przepisami
 • Pełen zakres danych: gromadzenie i analiza danych z tarczek, kart kierowców oraz tachografów cyfrowych
 • Przypomnienia o koniecznych do wykonania czynnościach odczytu z kart i tachografów cyfrowych
 • Karty i podsumowania: karty pracy kierowców oraz podsumowania czasu pracy
 • Analiza graficzna oraz tabelaryczna aktywności kierowców oraz danych z achografów cyfrowych
 • Analiza prędkości szczegółowa analiza prędkości z ostatnich 24 godzin jazdy
 • Naruszenia: raporty o naruszeniach czasu pracy
 • Raporty: m.in. dzienne i tygodniowe zestawienie aktywności kierowcy, naruszeń przepisów, rozliczeń czasu pracy, rocznych kart pracy

 

Wersja 3.x to przede wszystkim:

 • Zgodny z Windows 10: wersja v3 jest w pełni kompatybilna z najnowszym systemem Windows 10
 • Nowy interfejs użytkownika: kompletnie nowy wygląd dostosowany do najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows 10
 • Zwiększona wydajność: przepisany na nowo kod programu pozwala na zwiększenie komfortu pracy
 • Wygodne zarządzanie plikami kart i pojazdów, dodatkowa kopia plików na dysku oraz filtr usuwania
 • Export podsumowania czasu pracy do pliku XML, który umożliwia import danych do innych programów kadrowo-płacowych

 

Opcjonalne moduły:

 • Moduł Rozliczeń kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami (obliczanie czasu pracy kierowcy, nadgodzin, dyżury, itd.)
 • Moduł sieciowy umożliwia pracę wielostanowiskową na wspólnej bazie danych
 • Moduł wielopodmiotowy możliwość zakładania wielu baz programu, osobno dla każdej rozliczanej usługowo firmy

 

Moduł Rozliczeń (opcja):

 • Proces rozliczania: szybki i intuicyjny proces rozliczania czasu kierowców i ich płac za pomocą jednego kliknięcia myszą
 • Okno rozliczania: przejrzyste okno rozliczania kierowcy, zawierające wszystkie niezbędne elementy w jednym miejscu
 • Okresy rozliczeniowe: rozliczenia czasu pracy w okresach rozliczeniowych 1, 2, 3, 4 miesięcznych lub dłuższych
 • Systemy zatrudnienia: rozliczenia czasu pracy kierowców zatrudnionych w systemach: podstawowym, równoważnym, przerywanym lub zadaniowym
 • Parametry zatrudnienia: uwzględniane w procesie rozliczania to m.in.: angaż miesięczny lub godzinowy, etat, system pracy, stawki godzinowe stałe lub wyliczone procentowo dla pracy, dyżurów, godzin nocnych
 • Automatyczna detekcja początków dób pracowniczych (trzy różne algorytmy detekcji)
 • Indywidualny rozkład: możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy dla poszczególnych kierowców w szablonie rocznym
 • Rozliczanie czasu nadgodzin, godzin nocnych, dyżurów
 • Czas wolny: możliwość oddawania czasu wolnego za nadgodziny i/lub dyżury
 • Przerwy płatne: wyznaczanie przerw płatnych
 • Rozliczanie płacy kierowcy

 

Pozostałe zalety:

 • licencja nieograniczona czasowo
 • roczny abonament na darmowe aktualizacje i pomoc techniczną w cenie programu
 • możliwość ręcznego wprowadzania danych
 • współpraca z urządzeniami zewnętrznymi: skanery, czytniki kart, urządzenia do odczytu danych z tachografów cyfrowych (m.in. seria TachoDrive)
 • katalogi kierowców, pojazdów, wprowadzanych danych
 • możliwość graficznego porównania danych z karty kierowcy oraz tachografu cyfrowego
 • możliwość eksportu danych do zewnętrznych plików oraz arkuszy kalkulacyjnych
 • automatyczna archiwizacja danych
 • usługi okazjonalne
 • budowa modułowa pozwala idealnie dopasować ofertę do potrzeb i zasobności portfela klienta

Program zoptymalizowano do działania z liczbą 500 kierowców i 1000 pojazdów*.

* Przy założeniu corocznej archiwizacji danych za pomocą funkcji "Bank danych". Zastosowanie komercyjnej wersji silnika bazy danych może pomóc w zmniejszeniu tego ograniczenia.

Uwaga:

W momencie pobrania lub wprowadzenia danych do zakupionego produktu stajecie się państwo administratorem danych osobowych. W związku z tym jesteście zobowiązani do przestrzegania wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.