TACHOMATT Yellow MULTI

 • szt.
 • Cena brutto: 10 209,00 zł 8 300,00 zł

Wersja wielopodmiotowa. Licencja na nieograniczoną ilość pojazdów. Tachografy analogowe i cyfrowe.

Analiza danych z tachografów analogowych i cyfrowych. Licencja na nieograniczoną ilość pojazdów.

TACHOMATT Yellow jest nowoczesnym programem komputerowym umożliwiającym przechowywanie i analizę danych zarówno analogowych jak i cyfrowych.
Na podstawie wprowadzonych danych oraz obowiązujących przepisów prawnych program dokonuje analizy czasu pracy kierowców i związanych z tym naruszeń.
Możliwa jest rozbudowana graficzna analiza zgromadzonych danych oraz wydruk szeregu raportów.
Algorytm zastosowany w programie bazuje na Rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady.
Zakupiona licencja zależnie od potrzeb może obejmować wybraną liczbę pojazdów oraz moduły (analogowy, cyfrowy lub oba jednocześnie).
Wraz z pełną wersją programu klient otrzymuje czytnik kart, który jest jednocześnie kluczem sprzętowym.
Tysiące użytkowników w całej Europie doceniło już zalety programu TACHOMATT Yellow.

Moduł Podmioty przeznaczony jest głównie dla firm transportowych, organizujących pracę w oddziałach, lub dla osób zajmujących się rozliczaniem różnych firm transportowych.
Dzięki modułowi Podmioty możliwe jest tworzenie odrębnych baz danych, których dane nie są powiązane między sobą. Przy uruchomieniu programu wybierany jest podmiot, na którym będzie odbywać się praca. Praca odbywa się w programie TACHOMATT Yellow, lecz tylko na danych należących do danego podmiotu.

 

Główne zalety:

 • Zgodność z aktualnymi przepisami
 • Pełen zakres danych: gromadzenie i analiza danych z tarczek, kart kierowców oraz tachografów cyfrowych
 • Przypomnienia o koniecznych do wykonania czynnościach odczytu z kart i tachografów cyfrowych
 • Karty i podsumowania: karty pracy kierowców oraz podsumowania czasu pracy
 • Analiza graficzna oraz tabelaryczna aktywności kierowców oraz danych z achografów cyfrowych
 • Analiza prędkości szczegółowa analiza prędkości z ostatnich 24 godzin jazdy
 • Naruszenia: raporty o naruszeniach czasu pracy
 • Raporty: m.in. dzienne i tygodniowe zestawienie aktywności kierowcy, naruszeń przepisów, rozliczeń czasu pracy, rocznych kart pracy

 

Wersja 3.x to przede wszystkim:

 • Zgodny z Windows 10: wersja v3 jest w pełni kompatybilna z najnowszym systemem Windows 10
 • Nowy interfejs użytkownika: kompletnie nowy wygląd dostosowany do najnowszej wersji systemu operacyjnego Windows 10
 • Zwiększona wydajność: przepisany na nowo kod programu pozwala na zwiększenie komfortu pracy
 • Wygodne zarządzanie plikami kart i pojazdów, dodatkowa kopia plików na dysku oraz filtr usuwania
 • Export podsumowania czasu pracy do pliku XML, który umożliwia import danych do innych programów kadrowo-płacowych

 

Opcjonalne moduły:

 • Moduł Rozliczeń kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami (obliczanie czasu pracy kierowcy, nadgodzin, dyżury, itd.)
 • Moduł sieciowy umożliwia pracę wielostanowiskową na wspólnej bazie danych
 • Moduł wielopodmiotowy możliwość zakładania wielu baz programu, osobno dla każdej rozliczanej usługowo firmy

 

Moduł Rozliczeń (opcja):

 • Proces rozliczania: szybki i intuicyjny proces rozliczania czasu kierowców i ich płac za pomocą jednego kliknięcia myszą
 • Okno rozliczania: przejrzyste okno rozliczania kierowcy, zawierające wszystkie niezbędne elementy w jednym miejscu
 • Okresy rozliczeniowe: rozliczenia czasu pracy w okresach rozliczeniowych 1, 2, 3, 4 miesięcznych lub dłuższych
 • Systemy zatrudnienia: rozliczenia czasu pracy kierowców zatrudnionych w systemach: podstawowym, równoważnym, przerywanym lub zadaniowym
 • Parametry zatrudnienia: uwzględniane w procesie rozliczania to m.in.: angaż miesięczny lub godzinowy, etat, system pracy, stawki godzinowe stałe lub wyliczone procentowo dla pracy, dyżurów, godzin nocnych
 • Automatyczna detekcja początków dób pracowniczych (trzy różne algorytmy detekcji)
 • Indywidualny rozkład: możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy dla poszczególnych kierowców w szablonie rocznym
 • Rozliczanie czasu nadgodzin, godzin nocnych, dyżurów
 • Czas wolny: możliwość oddawania czasu wolnego za nadgodziny i/lub dyżury
 • Przerwy płatne: wyznaczanie przerw płatnych
 • Rozliczanie płacy kierowcy

 

Pozostałe zalety:

 • licencja nieograniczona czasowo
 • roczny abonament na darmowe aktualizacje i pomoc techniczną w cenie programu
 • możliwość ręcznego wprowadzania danych
 • współpraca z urządzeniami zewnętrznymi: skanery, czytniki kart, urządzenia do odczytu danych z tachografów cyfrowych (m.in. seria TachoDrive)
 • katalogi kierowców, pojazdów, wprowadzanych danych
 • możliwość graficznego porównania danych z karty kierowcy oraz tachografu cyfrowego
 • możliwość eksportu danych do zewnętrznych plików oraz arkuszy kalkulacyjnych
 • automatyczna archiwizacja danych
 • usługi okazjonalne
 • budowa modułowa pozwala idealnie dopasować ofertę do potrzeb i zasobności portfela klienta

Program zoptymalizowano do działania z liczbą 500 kierowców i 1000 pojazdów*.

* Przy założeniu corocznej archiwizacji danych za pomocą funkcji "Bank danych". Zastosowanie komercyjnej wersji silnika bazy danych może pomóc w zmniejszeniu tego ograniczenia.

Uwaga:

W momencie pobrania lub wprowadzenia danych do zakupionego produktu stajecie się państwo administratorem danych osobowych. W związku z tym jesteście zobowiązani do przestrzegania wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.